קליפס למיקרופון

קליפס למיקרופון
תפסן לחיבור המקרופון לסטנד