ספק 24V 0.8A DC

ספק 24V 0.8A DC
ספק קבוע 24V 0.8A קוטביות + או - .מתח כניסה 220V מתאים למערכות השקייה