סוללות כפתור 1.5 ולט לשעונים

סוללות כפתור 1.5 ולט לשעונים
סוללות כפתור לשעוני יד ,מדי חום מערכות אלקטרוניות
תוצרת אנרג'יזר
  315,317,321,362/361,364/363,370/371,373
  377,379,392,394/380,395/399
עלות משלוח לפריט זה -.10 ש"ח