סוללות כפתור 1.5 ולט למכשירים

סוללות כפתור 1.5 ולט למכשירים
סוללות כפתור מתוצרת אנרג'יזר
לשעונים,סטופרים,מכשירים,מכשירי אינסולין,
 מחשבונים ,גלאים,צעצועים ועוד
391/381,189,186,357/303,A76
מתח 1.5-1.55 ולט
עלות המשלוח לפריט זה -.10 ש"ח