נורת נר E14 מהבהב

נורת נר E14 מהבהב
נורה לב-לב מהבהב נראה כלהבה . נורת זכרון