מרחיק מזיקים

מרחיק מזיקים
מכשיר PEST MAGIC שולח אות המגרה את מערכת העצבים
של המזיקים ומבריח אותם מבלי להרוג אותם . פועל על 220
ולט ישירות בשקע. 10W דגם NR-811

אולי תהיה מעוניין גם במוצר הבא