מפצל USB

מפצל USB
מפצל USB כניסה אחת וארבע יציאות