מעבר לאמריקאי

מעבר לאמריקאי
מעבר המתאים לחיבור מכשיר ישראלי בארה"ב.
מתאים לחיבור מכשירים המתאימים לעבודה ב 110V.