מיקרופון PTT

מיקרופון PTT
מיקרופון קשר הפועל רק בלחיצה על הלחצן

התקשר לבירור המחיר