מיקרופון EM-2600A

מיקרופון EM-2600A
מיקרופון שטח איכותי  מחברת Pro Audio