מיקרופון חוטי/אלחוטיWM-308

מיקרופון חוטי/אלחוטיWM-308
מיקרופון משולב ניתן להשתמש בו כמיקרופון חוטי וגם אלחוטי